خبرها و رویدادها

با رویدادهای ما به روز بمانید.

نوامبر 6, 2020 / مصاحبه

مهندس کاظمی : در حالی علیه جنس چینی شعار می‌دهیم که اغلب مواد اولیه ما چینی است

محمد کاظمی، نماینده تام الاختیار شرکت پترو کیمیا آروین در گفتگو با نبض نفت:  در حالی علیه جنس چینی شعار...
Read More
نوامبر 6, 2020 / نمایشگاه

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

حضور شرکت پتروکیمیا آروین در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی در سال 1398
Read More
نوامبر 6, 2020 / نمایشگاه

اخذ مجوز دانش بنیان از ستاد فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

پس از ارزیابی و بررسی های انجام شده شرکت پتروکیمیا آروین موفق به اخذ مجوز دانش بنیان در محصولات تولیدی...
Read More
نوامبر 6, 2020 / نمایشگاه

لیست تامین کنندگان صنعت نفت

تایید شرکت دانش بنیان پتروکیمیا آروین جهت قرارگیری در لیست تامین کنندگان صنعت نفت
Read More
نوامبر 6, 2020 / نمایشگاه

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

حضور شرکت پتروکیمیا آروین در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی در سال 1397  
Read More
نوامبر 6, 2020 / نمایشگاه

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

حضور شرکت پتروکیمیا آروین در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی در سال 1396    
Read More

برخی از مشتریان