API 650 , استاندارد بازرسی مخازن ذخیره نفت

دانلود استاندارد API STD 650
Welded Tanks for Oil Storage
API 650 چیست و چه کاربردهایی دارد؟ این استاندارد، مهمترین استاندارد در زمینه مخازن ذخیره ، در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به شمار می رود.
در این استاندارد به طور کامل در حدود 500 صفحه، به مسائلی همچون ساخت، نصب ، بازرسی، جوشکاری، متریال و دیگر مباحث مرتبط با مخزن های ذخیره نفت پرداخته شده است.

در فصول 1 تا 3، با مفاهیم پایه، اصطلاحات و تعاریف کلی مخازن آشنا خواهید شد.
در فصل 4 به متریال ساخت مخازن از قبیل انواع پلیت ها، صفحات، پایپینگ و فورجینگ مرتبط با مخازن ، فلنج، بولت الکترودهای جوشکاری و … پرداخته شده است.
فصل 5 به طراحی اختصاص یافته. طراحی شل ها صفحات کف ، سقف و …
فصل 6 مربوط به فابریکت و بازرسی در شاپ می باشد.

فصل 7 مسائل مربوز به نصب و بازرسی و تست و تعمیرات را پوشش می دهد.
در فصل 8 با مسائلی همچون روشهای تست سرجوش ها ، تست رادیوگرافی (RT) ، تست التراسونیک ، MPT , LPT و بازرسی چشمی مخازن آشنا خواهید شد.

و در فصل 9 و 10 ، روشهای جوشکاری مخازن، تست جوشکار، کنترل کیفیت و … بررسی گردیده است.

فهرست استاندارد:

1 Scope
2 Normative References
3 Terms and Definitions
4 Materials
5 Design
6 Fabrication
7 Erection
8 Methods of Examining Joints
9 Welding Procedure and Welder Qualifications
10 Marking

Download