برج خنک کننده

معرفی محصول

برج خنک کننده وسیله‌ای برای دفع حرارت زاید آب مورد استفاده در چگالنده به جو از طریق تبادل حرارتی با هوا است. برج‌های خنک‌ کن معمولاً با تبخیر آب، حرارت ایجاد شده در یک واحد شیمیایی را دفع کرده و سیل سرویس را تا دمای حباب مرطوب هوا پایین می‌آورند؛

البته باید در نظر داشت در برخی از برج‌های خنک ‌کن با چرخه بسته که به برج خنک‌کن خشک مشهور هستند، کاهش دمای سیال سرویس صرفاً تا دمایی نزدیک به دمای حباب خشک هوا امکان‌پذیر است.
کاربرد برج ‌های خنک‌ کن ( برج خنک کننده ) به قرن نوزدهم و اختراع چگالنده برای استفاده در موتور بخار برمی‌گردد.
ماشیهای صنعتی در حین انجام کار دما و حرارت بسیار زیادی تولید میکنند و برای اینکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند لازم است تا این دمای ایجاد شده را کاهش دهند و اصولا این کاهش دما به وسیله برجهای خنک کننده انجام می گیرد.