به منظور توسعه فعالیت های تولیدی خود و همچنین در راستای تولید انواع سازه ها و تجهیزات فلزی سبک و سنگین صنایع نیروگاهی ،نفت ،گاز،پتروشیمی،فولاد و سایر صنایع مشابه اقدام به تاسیس واحد مهندسی جهت طراحی و ساخت انواع سازه های فلزی جوشی و پیچ مهره ای نموده است.